研究成果

白凡组:

1. ATP-Dependent Dynamic Protein Aggregation Regulates Bacterial Dormancy Depth Critical for Antibiotic Tolerance.  Yingying Pu,Yingxing Li, Xin Jin, Tian Tian, Qi Ma, Ziyi Zhao, Ssu-yuan Lin, Zhanghua Chen, Binghui Li, Guang Yao, Mark C. Leake, Chien-Jung Lo, and Fan Bai.  Molecular Cell73 (2019), pp. 1-14

2. Apj(+) Vessels Drive Tumor Growth and Represent a Tractable Therapeutic Target. Zhao, H (Zhao, Huan); Tian, XY (Tian, Xueying); He, LJ (He, Lingjuan); Li, Y (Li, Yan); Pu, WJ (Pu, Wenjuan); Liu, QZ (Liu, Qiaozhen); Tang, J (Tang, Juan); Wu, JY (Wu, Jiaying); Cheng, X (Cheng, Xin); Liu, Y (Liu, Yang); Zhou, QT (Zhou, Qingtong); Tan, Z (Tan, Zhen); Bai, F (Bai, Fan); Xu, F (Xu, Fei); Smart, N (Smart, Nicola); Zhou, B (Zhou, Bin).  CELL REPORTS. 2018 25(5)1241. DOI: 10.1016/j.celrep.2018.10.015

3. Photosynthetic Accumulation of Lutein in Auxenochlorella protothecoides after Heterotrophic Growth. Xiao, YB (Xiao, Yibo); He, X (He, Xi); Ma, Q (Ma, Qi); Lu, Y (Lu, Yue); Bai, F (Bai, Fan); Dai, JB (Dai, Junbiao); Wu, QY (Wu, Qingyu). MARINE DRUGS.  2018 16(8). DOI: 10.3390/md16080283

4. Frequent pauses in Escherichia coli flagella elongation revealed by single cell real-time fluorescence imaging. Zhao, ZY (Zhao, Ziyi); Zhao, YF (Zhao, Yifan); Zhuang, XY (Zhuang, Xiang-Yu); Lo, WC (Lo, Wei-Chang); Baker, MAB (Baker, Matthew A. B.); Lo, CJ (Lo, Chien-Jung); Bai, F (Bai, Fan). NATURE COMMUNICATIONS. 2018 9. DOI: 10.1038/s41467-018-04288-4

5. Leukaemic alterations of IKZF1 prime stemness and malignancy programs in human lymphocytes. Li, Z (Li, Zhen); Li, SP (Li, Shui-Ping); Li, RY (Li, Ruo-Yan); Zhu, H (Zhu, Hua); Liu, X (Liu, Xia); Guo, XL (Guo, Xiao-Lin); Cai, JJ (Cai, Jie-Jing); Bai, F (Bai, Fan); Chen, GQ (Chen, Guo-Qiang); Hong, DL (Hong, Deng-Li). CELL DEATH & DISEASE. 2018 9(526). DOI: 10.1038/s411419-018-0600-3

6. Early metastasis detected in patients with multifocal pulmonary ground-glass opacities (GGOs).  Li, RY (Li, Ruoyan); Li, X (Li, Xiao); Xue, RD (Xue, Ruidong); Yang, F (Yang, Fan); Wang, SD (Wang, Shaodong); Li, YM (Li, Yanmeng); Shen, DH (Shen, Danhua); Sun, KK (Sun, Kunkun); Chen, KZ (Chen, Kezhong); Weng, WH (Weng, Wenhan); Bai, F (Bai, Fan); Wang, J (Wang, Jun).  THORAX.  2018 73(3)290-292.  DOI: 10.1136/thoraxjnl-2017-210169

7. Molecular characterization of circulating tumor cells-from bench to bedside. Li, YM (Li, Yanmeng); Wu, SH (Wu, Shaohan); Bai, F (Bai, Fan). SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY.  2018 75,88-97.  DOI: 10.1016/j.semcdb.2017.09.013

8. Transcriptional profiles of different states of cancer stem cells in triple-negative breast cancer.   Liu, MS (Liu, Mingshan); Liu, Y (Liu, Yang); Deng, L (Deng, Lu); Wang, D (Wang, Dong); He, XY (He, Xueyan); Zhou, L (Zhou, Lei); Wicha, MS (Wicha, Max S.); Bai, F (Bai, Fan); Liu, SL (Liu, Suling). MOLECULAR CANCER. 2018 17(65). DOI: 10.1186/s12943-018-0809-x

高毅勤组:

1. Role of Conformational Fluctuations of Protein toward Methylation in DNA by Cytosine-5-methyltransferase. Mondal, Manas; Yang, Ying; Yang, Lijiang; Yang, Weitao; Gao, Yi Qin. JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION. 2018-Nov-16. DOI: 10.1021/acs.jctc.8b00732

2. Unnatural cytosine bases recognized as thymines by DNA polymerases via the formation of the Watson-Crick geometry. Zeng, Hu; Mondal, Manas; Song, Ruyi; Zhang, Jun; Xia, Bo; Liu, Menghao; Zhu, Chenxu; He, Bo; Gao, Yi Qin; Yi, Chengqi. ANGEWANDTE CHEMIE (INTERNATIONAL ED. IN ENGLISH). 2018-Nov-8. DOI: 10.1002/anie.201807845

3. From 1D sequence to 3D chromatin dynamics and cellular functions: a phase separation perspective.  Liu, Sirui; Zhang, Ling; Quan, Hui; Tian, Hao; Meng, Luming; Yang, Lijiang; Feng, Huajie; Gao, Yi Qin.  NUCLEIC ACIDS RESEARCH. 2018 46(18)9367-9383. DOI: 10.1093/nar/gky633

4. CDNs-STING Interaction Mechanism Investigations and Instructions on Design of CDN-Derivatives.  Che, X (Che, Xing); Zhang, J (Zhang, Jun); Quan, H (Quan, Hui); Yang, LJ (Yang, Lijiang); Gao, YQ (Gao, Yi Qin). JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. 2018 122(6)1862-1868. DOI: 10.1021/acs.jpcb.7b12276

5. The effect of hydration number on the interfacial transport of sodium ions. Peng, Jinbo; Cao, Duanyun; He, Zhili; Guo, Jing; Hapala, Prokop; Ma, Runze; Cheng, Bowei; Chen, Ji; Xie, Wen Jun; Li, Xin-Zheng; Jelinek, Pavel; Xu, Li-Mei, Gao, Yi Qin; Wang, En-Ge; Jiang, Ying. NATURE. 2018 557 701-705. DOI: 10.1038/s41586-018-0122-2.

6. Microscopic Insight into the Protein Denaturation Action of Urea and Its Methyl Derivatives. Ding, Bei; Yang, Lijiang; Mukherjee, Debopreeti; Chen, Jianxin; Gao, Yi Qin; Gai, Feng. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS. 2018 9(11)2933–2940. DOI: 10.1021/acs.jpclett.8b00960

7. Molecular dynamics simulation, ab initio calculation, and size-selected anion photoelectron spectroscopy study of initial hydration processes of calcium chloride. He, Zhili; Feng, Gang; Yang, Bin; Yang, Lijiang; Liu, Cheng-Wen; Xu, Hong-Guang; Xu, Xi-Ling; Zheng, Wei-Jun; Gao, Yi Qin. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. 2018 148 222839. DOI: 10.1063/1.5024279

8. Combined Molecular Dynamics and Coordinate Driving Method for Automatic Reaction Pathway Search of Reactions in Solution. Yang, Manyi; Yang, Lijiang; Wang, Guoqiang; Zhou, Yanzi; Xie, Daiqian; Li, Shuhua. JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION. 2018 14(11)5787-5796. DOI: 10.1021/acs.jctc.8b00799

葛颢组:

1. Structure for energy cycle: a unique status of the second law of thermodynamics for living systems.  Bai, SN (Bai, Shunong); Ge, H (Ge, Hao); Qian, H (Qian, Hong).  SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES.  2018 61(10)1266-1273.  2018  DOI: 10.1007/s11427-018-9362-y

2. Integrated tempering enhanced sampling method as the infinite switching limit of simulated tempering.  You, ZY (You, Zhiyi); Li, LY (Li, Liying); Lu, JF (Lu, Jianfeng); Ge, H (Ge, Hao).  JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS.  2018 149(8) 084114.  DOI: 10.1063/1.5045369

4. Decomposition of the entropy production rate and nonequilibrium thermodynamics of switching diffusion processes.  Yang, Shi-Xian; Ge, Hao.  Physical review. E.  2018 98(1-1) 012418.  DOI: 10.1103/PhysRevE.98.012418

5. Nonequilibrium steady state of biochemical cycle kinetics under non-isothermal conditions.  Jin, X (Jin, Xiao); Ge, H (Ge, Hao).  NEW JOURNAL OF PHYSICS.  2018 20(043030).  DOI: 10.1088/1367-2630/aab8cf

6. Large deviation theory for the kinetics and energetics of turnover of enzyme catalysis in a chemiostatic flow.  Das, B (Das, Biswajit); Gangopadhyay, G (Gangopadhyay, Gautam).  JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS.  2018  148(17):174104.  DOI: 10.1063/1.5011786

黄岩谊组

1. Comparative analysis of droplet-based ultra-high-throughput single-cell RNA-seq systems. Xiannian Zhang, Tianqi Li, Feng Liu, Yaqi Chen, Jiacheng Yao, Zeyao Li, Yanyi Huang, Jianbin Wang. Molecular Cell. Published online on Nov 21, 2018.

2. From Mouth Pipetting to Microfluidics: The Evolution of Technologies for Picking Healthy Single Cells.  Geng, S (Geng, Shuang); Huang, YY (Huang, Yanyi).  ADVANCED BIOSYSTEMS.  2018  2(9)UNSP 1800099.  DOI: 10.1002/adbi.201800099

3. Recent Developments in Single-Cell RNA-Seq of Microorganisms.  Zhang, Y (Zhang, Yi); Gao, JX (Gao, Jiaxin); Huang, YY (Huang, Yanyi); Wang, JB (Wang, Jianbin).  BIOPHYSICAL JOURNAL,  2018 115(2)173-180.  DOI: 10.1016/j.bpj.2018.06.008

4. Terminal transfer amplification and sequencing for high-efficiency and low-bias copy number profiling of fragmented DNA samples.  Jiang, Dongqing; Zhang, Xiannian; Pang, Yuhong; Zhang, Jianyun; Wang, Jianbin; Huang, Yanyi.  Protein & cell.  2018.  DOI: 10.1007/s13238-018-0540-9

5. Tagmentation on Microbeads: Restore Long-Range DNA Sequence Information Using Next Generation Sequencing with Library Prepared by Surface-Immobilized Transposomes.  Chen, H (Chen, He); Yao, JC (Yao, Jiacheng); Fu, YS (Fu, Yusi); Pang, YH (Pang, Yuhong); Wang, JB (Wang, Jianbin); Huang, YY (Huang, Yanyi).  ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES.  2018  10(14)11539-11545.  DOI: 10.1021/acsami.8b01560

苏晓东组

1. Generation of Functional Hepatocytes from Human Adipose-Derived MYC+ KLF4+ GMNN+ Stem Cells Analyzed by Single-Cell RNA-Seq Profiling.  Li, Hongling; Zhu, Li; Chen, Huimin; Li, Tangping; Han, Qin; Wang, Shihua; Yao, Xinglei; Feng, Hongli; Fan, Linyuan; Gao, Shaorong; Boyd, Richard; Cao, Xu; Zhu, Ping; Li, Jing; Keating, Armand; Su, Xiaodong; Zhao, Robert Chunhua.  Stem cells translational medicine.  2018  7(11) 792-805.  DOI: 10.1002/sctm.17-0273

2.  Novel Mechanism for Cyclic Dinucleotide Degradation Revealed by Structural Studies of Vibrio Phosphodiesterase V-cGAP3.  Journal of molecular biology.  Deng, Ming-Jing; Tao, Jianli; E, Chao; Ye, Zhao-Yang; Jiang, Zhengfan; Yu, Jin; Su, Xiao-Dong.   2018,   DOI: 10.1016/j.jmb.2018.10.010

3. Manganese Increases the Sensitivity of the cGAS-STING Pathway for Double-Stranded DNA and Is Required for the Host Defense against DNA Viruses. Wang C, Guan Y, Lv M, Zhang R, Guo Z, Wei X, Du X, Yang J, Li T, Wan Y, Su X, Huang X, Jiang Z. Immunity. 2018 Apr 5. pii: S1074-7613(18)30093-1. doi: 10.1016/j.immuni.2018.03.017.

孙育杰组:

1. Spying on protein interactions in living cells with reconstituted scarlet light. Wang, S (Wang, Sheng); Ding, M (Ding, Miao); Xue, BX (Xue, Boxin); Hou, YP (Hou, Yingping); Sun, YJ (Sun, Yujie). ANALYST.  NOV 7 2018 143(21) 5161-5169.  DOI: 10.1039/c8an01223g

2.. Lighting Up Live Cells with Smart Genetically Encoded Fluorescence Probes from GMars Family.  Wang, Sheng; Shuai, Yao; Sun, Chaoying; Xue, Boxin; Hou, Yingping; Su, Xiaodong; Sun, Yujie.  ACS sensors.  2018  DOI: 10.1021/acssensors.8b00449

3. Highly efficient cellular uptake of a cell-penetrating peptide (CPP) derived from the capsid protein of porcine circovirus type 2.  Yu, WT (Yu, Wanting); Zhan, Y (Zhan, Yang); Xue, BX (Xue, Boxin); Dong, YP (Dong, Yanpeng); Wang, YF (Wang, Yanfeng); Jiang, P (Jiang, Ping); Wang, AB (Wang, Aibing); Sun, YJ (Sun, Yujie); Yang, Y (Yang, Yi).  JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY.  2018 293(39)15221-15232.  DOI: 10.1074/jbc.RA118.004823

4. Expansion enhanced nanoscopy. Li, Rongqin; Chen, Xuanze; Lin, Zixi; Wang, Yao; Sun, Yujie.  Nanoscale.  2018 10(37) 17552-17556.  DOI: 10.1039/c8nr04267e

5. Rtt105 functions as a chaperone for replication protein A to preserve genome stability.  Li, SQ (Li, Shuqi); Xu, ZY (Xu, Zhiyun); Xu, JW (Xu, Jiawei); Zuo, LY (Zuo, Linyu); Yu, CH (Yu, Chuanhe); Zheng, P (Zheng, Pu); Gan, HY (Gan, Haiyun); Wang, XZ (Wang, Xuezheng); Li, LT (Li, Longtu); Sharma, S (Sharma, Sushma); Chabes, A (Chabes, Andrei); Li, D (Li, Di); Wang, S (Wang, Sheng); Zheng, SH (Zheng, Sihao); Li, JB (Li, Jinbao); Chen, XF (Chen, Xuefeng); Sun, YJ (Sun, Yujie); Xu, DY (Xu, Dongyi); Han, JH (Han, Junhong); Chan, KM (Chan, Kuiming); Qi, Z (Qi, Zhi); Feng, JX (Feng, Jianxun); Li, Q (Li, Qing).  EMBO JOURNAL.  2018 37(17)e99154.  DOI: 10.15252/embj.201899154

6. Intranucleus Single-Molecule Imaging in Living Cells.  Shao, SP (Shao, Shipeng); Xue, BX (Xue, Boxin); Sun, YJ (Sun, Yujie).  BIOPHYSICAL JOURNAL.  2018 115(2) 181-189.  DOI: 10.1016/j.bpj.2018.05.017

7. GMars-T Enabling Multimodal Subdiffraction Structural and Functional Fluorescence Imaging in Live Cells.  Wang, S (Wang, Sheng); Chen, XZ (Chen, Xuanze); Chang, L (Chang, Lei); Ding, MA (Ding, Miao); Xue, RY (Xue, Ruiying); Duan, HF (Duan, Haifeng); Sun, YJ (Sun, Yujie).  ANALYTICAL CHEMISTRY.  2018 90(11) 6626-6634.  DOI: 10.1021/acs.analchem.8b00418

8. MapZ Forms a Stable Ring Structure That Acts As a Nanotrack for FtsZ Treadmilling in Streptococcus mutans.  Li, YL (Li, Yongliang); Shao, SP (Shao, Shipeng); Xu, X (Xu, Xiao); Su, XD (Su, Xiaodong); Sun, YJ (Sun, Yujie); Wei, SC (Wei, Shicheng).  ACS NANO.  2018  12(6) 6137-6146.  DOI: 10.1021/acsnano.8b02469

9. Live Cell Visualization of Multiple Protein-Protein Interactions with BiFC Rainbow.   Wang, S (Wang, Sheng); Ding, M (Ding, Miao); Xue, BX (Xue, Boxin); Hou, YP (Hou, Yingping); Sun, YJ (Sun, Yujie).  ACS CHEMICAL BIOLOGY.  2018  13(5)1180-1188.  DOI: 10.1021/acschembio.7b00931

10. Visualizing Autophagic Lysosome Reformation in Cells Using In Vitro Reconstitution Systems.  Chen, Yang; Su, Qian Peter; Sun, Yujie; Yu, Li.  Current protocols in cell biology.  2018  78(1)11.24.1-11.24.15.  2018  DOI: 10.1002/cpcb.44

11. Multiplexed sgRNA Expression Allows Versatile Single Nonrepetitive DNA Labeling and Endogenous Gene Regulation.  Shao, SP (Shao, Shipeng); Chang, L (Chang, Lei); Sun, Y (Sun, Yuao); Hou, YP (Hou, Yingping); Fan, XY (Fan, Xiaoying); Sun, YJ (Sun, Yujie).  ACS SYNTHETIC BIOLOGY.  2018  7(1) 176-186.  DOI: 10.1021/acssynbio.7b00268

汤富酬组:

1. Single-cell Multi-omics Sequencing and Analyses of Human Colorectal Cancer.  Shuhui Bian1,  Yu Hou1,  Xin Zhou , Xianlong Li , Jun Yong , Yicheng Wang , Wendong Wang , Jia Yan , Boqiang Hu , Hongshan Guo , Jilian Wang, Shuai Gao , Yunuo Mao , Ji Dong , Ping Zhu , Dianrong Xiu , Liying Yan , Lu Wen , Jie Qiao , Fuchou Tang , Wei Fu. Science. 2018 362(6418):1060-1063.

2. Single-Cell RNA Sequencing Analysis Reveals Sequential Cell Fate Transition during Human Spermatogenesis. MeiWang, XixiLiu, GangChang, YidongChen, GengAn, LiyingYan, ShuaiGao, YanwenXu, YueliCui, JiDong, YuhanChen, XiaoyingFan, YuqiongHu, KeSong, XiaohuiZhu, YunGao, ZhaokaiYao, ShuhuiBian, YuHou, JiahaoLu, RuiWang, YongFan, YingLian, WenhaoTang, YapengWang, JianqiaoLiu, LianmingZhao, LuyuWang, ZhaotingLiu, RenpeiYuan, YujiaShi, BoqiangHu, XiulianRen, FuchouTang, XiaoYangZhao, JieQiao. Cell Stem Cell, Volume 23, Issue 4, 4 October 2018, Pages 599-614.e4

3. Dissecting the Global Dynamic Molecular Profiles of Human Fetal Kidney Development by Single-Cell RNA Sequencing. Ping Wang, Yidong Chen, Jun Yong, Yueli Cui, Rui Wang, Lu Wen, Jie Qiao, Fuchou Tang.  Cell Reports, September 25, 2018DOI:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.08.056

4. Single-cell RNA-seq uncovers dynamic processes and critical regulators in mouse spermatogenesis.  Yao Chen, Yuxuan Zheng, Yun Gao, Zhen Lin, Suming Yang, Tongtong Wang, Qiu Wang, Nannan Xie, Rong Hua, Mingxi Liu, Jiahao Sha, Michael D. Griswold, Jinsong Li, Fuchou Tang & Ming-Han Tong. Cell Researchvolume 28, pages879–896 (2018)

5. Single-cell RNA-seq analysis reveals the progression of human osteoarthritis.  Quanbo Ji, Yuxuan Zheng, Guoqiang Zhang, Yuqiong Hu, Xiaoying Fan,Yu Hou, Lu Wen, Li Li, Yameng Xu, Yan Wang, Fuchou Tang.  Annals of the Rheumatic Diseases. 19 July 2018. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-212863

6. Single-cell multi-omics sequencing of human early embryos。  Lin Li, Fan Guo, Yun Gao, Yixin Ren, Peng Yuan, Liying Yan, Rong Li, Ying Lian, Jingyun Li, Boqiang Hu, Junpeng Gao, Lu Wen, Fuchou Tang & Jie Qiao.  Nature Cell Biologyvolume 20, pages847–858 (2018)

7. Spatial transcriptomic survey of human embryonic cerebral cortex by single-cell RNA-seq analysis。  Xiaoying Fan, Ji Dong, Suijuan Zhong, Yuan Wei, Qian Wu, Liying Yan, Jun Yong, Le Sun, Xiaoye Wang, Yangyu Zhao, Wei Wang, Jie Yan, Xiaoqun Wang, Jie Qiao & Fuchou Tang.  Cell Researchvolume 28, pages730–745 (2018)

8. Tracing the temporal-spatial transcriptome landscapes of the human fetal digestive tract using single-cell RNA-sequencing. Shuai Gao, Liying Yan, Rui Wang, Jingyun Li, Jun Yong, Xin Zhou, Yuan Wei, Xinglong Wu, Xiaoye Wang, Xiaoying Fan, Jie Yan, Xu Zhi, Yun Gao, Hongshan Guo, Xiao Jin, Wendong Wang, Yunuo Mao, Fengchao Wang, Lu Wen, Wei Fu, Hao Ge, Jie Qiao & Fuchou Tang .  Nature Cell Biologyvolume 20, pages721–734 (2018)

9. Single-cell RNA-seq analysis unveils a prevalent epithelial/mesenchymal hybrid state during mouse organogenesis.  Ji Dong, Yuqiong Hu, Xiaoying Fan, Xinglong Wu, Yunuo Mao, Boqiang Hu, Hongshan Guo, Lu Wen and Fuchou Tang.  Genome Biology201819:31.https://doi.org/10.1186/s13059-018-1416-2

10. A single-cell RNA-seq survey of the developmental landscape of the human prefrontal cortex.  Suijuan Zhong, Shu Zhang, Xiaoying Fan, Qian Wu, Liying Yan, Ji Dong, Haofeng Zhang, Long Li, Le Sun, Na Pan, Xiaohui Xu, Fuchou Tang, Jun Zhang, Jie Qiao & Xiaoqun Wang.Nature volume 555, pages 524–528 (22 March 2018)

11. Xist intron 1 repression by TALE designer transcriptional factor improves somatic cell reprogramming in mice.  Zhang, Jindun; Gao, Xuefei; Yang, Jian; Fan, Xiaoying; Wang, Wei; Liang, Yanfeng; Fan, Lihong; Han, Hongmei; Xu, Xiaorong; Tang, Fuchou; Bao, Siqin; Liu, Pentao; Li, Xihe.  Stem cells (Dayton, Ohio).  2018.  DOI: 10.1002/stem.2928

12. Low Cell-Matrix Adhesion Reveals Two Subtypes of Human Pluripotent Stem Cells.  Yu, LQ (Yu, Leqian); Li, JJ (Li, Junjun); Hong, JY (Hong, Jiayin); Takashima, Y (Takashima, Yasuhiro); Fujimoto, N (Fujimoto, Nanae); Nakajima, M (Nakajima, Minako); Yamamoto, A (Yamamoto, Akihisa); Dong, XF (Dong, Xiaofeng); Dang, YJ (Dang, Yujiao); Hou, Y (Hou, Yu); Yang, W (Yang, Wei); Minami, I (Minami, Itsunari); Okita, K (Okita, Keisuke); Tanaka, M (Tanaka, Motomu); Luo, CX (Luo, Chunxiong); Tang, FC (Tang, Fuchou); Chen, Y (Chen, Yong); Tang, C (Tang, Chao); Kotera, H (Kotera, Hidetoshi); Liu, L (Liu, Li).  STEM CELL REPORTS.  2018 11(1) 142-156.  DOI: 10.1016/j.stemcr.2018.06.003

13. TGF-beta 1 Negatively Regulates the Number and Function of Hematopoietic Stem Cells.  Wang, XF (Wang, Xiaofang); Dong, F (Dong, Fang); Zhang, S (Zhang, Sen); Yang, WZ (Yang, Wanzhu); Yu, WY (Yu, Wenying); Wang, Z (Wang, Zhao); Zhang, SS (Zhang, Shanshan); Wang, JH (Wang, Jinhong); Ma, SH (Ma, Shihui); Wu, P (Wu, Peng); Gao, Y (Gao, Yun); Dong, J (Dong, Ji); Tang, FC (Tang, Fuchou); Cheng, T (Cheng, Tao); Ema, H (Ema, Hideo).  STEM CELL REPORTS.  2018 11(1)274-287.  DOI: 10.1016/j.stemcr.2018.05.017

14. Single cell epigenome sequencing technologies.  Wen, L (Wen, Lu); Tang, FC (Tang, Fuchou).  MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE.  2018 59,62-69.  DOI: 10.1016/j.mam.2017.09.002

15. Derivation of hypermethylated pluripotent embryonic stem cells with high potency.   Bao, SQ (Bao, Siqin); Tang, WWC (Tang, Walfred W. C.); Wu, BJ (Wu, Baojiang); Kim, S (Kim, Shinseog); Li, JY (Li, Jingyun); Li, L (Li, Lin); Kobayashi, T (Kobayashi, Toshihiro); Lee, C (Lee, Caroline); Chen, YL (Chen, Yanglin); Wei, MY (Wei, Mengyi); Li, SD (Li, Shudong); Dietmann, S (Dietmann, Sabine); Tang, FC (Tang, Fuchou); Li, XH (Li, Xihe); Surani, MA (Surani, M. Azim).  CELL RESEARCH.  2018 28(1)22-34. DOI: 10.1038/cr.2017.134

魏文胜组:

1. Genome-wide screening for functional long noncoding RNAs in human cells by Cas9 targeting of splice sites.

Nature biotechnology. Liu, Ying; Cao, Zhongzheng; Wang, Yinan; Guo, Yu; Xu, Ping; Yuan, Pengfei; Liu, Zhiheng; He, Yuan; Wei, Wensheng.  2018.  DOI: 10.1038/nbt.4283

2. PrePAIRing Cas9s for screening success.  Zhou, Z (Zhou, Zhuo); Wei, WS (Wei, Wensheng).  NATURE BIOTECHNOLOGY.   2018  36(2)147-148.  DOI: 10.1038/nbt.4075

3. A surrogate reporter system for multiplexable evaluation of CRISPR/Cas9 in targeted mutagenesis.  Zhang, HM (Zhang, Hongmin); Zhou, YX (Zhou, Yuexin); Wang, YA (Wang, Yinan); Zhao, YG (Zhao, Yige); Qiu, YT (Qiu, Yeting); Zhang, XY (Zhang, Xinyi); Yue, D (Yue, Di); Zhou, Z (Zhou, Zhuo); Wei, WS (Wei, Wensheng).  SCIENTIFIC REPORTS.  2018 8(Article Number: 1042) DOI: 10.1038/s41598-018-19317-x

4. Interrogating the Noncoding Genome in a High-throughput Fashion. National Science Review. Zhou Zhuo, Wensheng Wei. 2018. https://doi.org/10.1093/nsr/nwy138

谢晓亮组:

1. Three-dimensional genome structures of single diploid human cells. Tan, Longzhi; Xing, Dong; Chang, Chi-Han; Li, Heng; Xie, X. Sunney. Science 43, 924-928. 2018. DOI:10.1126/science.aat5641.

2. Genotyping single-sperm cells by universal MARSALA enables the acquisition of linkage information for combined pre-implantation genetic diagnosis and genome screening. Wu, Haitao; Shen, Xiaoting; Huang, Lei; Zeng, Yanhong; Gao, Yumei; Shao, Lin; Lu, Baomin; Zhong, Yiping; Miao, Benyu; Xu, Yanwen; Wang, Yali; Li, Yubin; Xiong, Luoxing Xiong; Lu, Sijia; Xie, X. Sunney Xie; Zhou, Canquan. J Assist Reprod Genet. 2018. DOI:10.1007/s10815-018-1158-9.

3. Single cell genomics to study DNA and chromosome changes in human gametes and embryos . Blanshard, Robert C; Chen, Chongyi; Xie, X. Sunney; Hoffmann, Eva R. Methods in Cell Biology: Mitosis and Meiosis Part A. Ed. Helder Maiato and Melina Schuh 144, 441-457. 2018.

4. Multiregion sequencing reveals the genetic heterogeneity and evolutionary history of osteosarcoma and matched pulmonary metastases.  Wang, Jie; Wang, Di; Niu, Xiaohui; Wang, Zhijie; Song, Cheng-Li; Huang, Zhen; Chen, Ke-Neng; Duan, Jianchun; Bai, Hua; Xu, Jiachen; Zhao, Jun; Wang, Yu; Zhuo, Minglei; Xie, X Sunney; Kang, Xiaozheng; Tian, Yanhua; Cai, Liangliang; Han, Jie-Fei; An, Tongtong; Sun, Yu; Gao, Shugeng; Zhao, Jun; Ying, Jianming; Wang, Luhua; He, Jie.  Cancer research.  2018.  DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-18-1086.

5. Relatively slow stochastic gene-state switching in the presence of positive feedback significantly broadens the region of bimodality through stabilizing the uninduced phenotypic state.  Ge, H (Ge, Hao); Wu, PP (Wu, Pingping); Qian, H (Qian, Hong); Xie, XS (Xie, Xiaoliang Sunney).  PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY.  2018  14(3) e1006051.  DOI: 10.1371/journal.pcbi.1006051.

张泽民组:

1. Lineage tracking reveals dynamic relationships of T cells in colorectal cancer.  Lei Zhang, Xin Yu, Liangtao Zheng, Yuanyuan Zhang, Yansen Li, Qiao Fang, Ranran Gao, Boxi Kang, Qiming Zhang, Julie Y. Huang, Hiroyasu Konno, Xinyi Guo, Yingjiang Ye, Songyuan Gao, Shan Wang, Xueda Hu, Xianwen Ren, Zhanlong Shen, Wenjun Ouyang & Zemin Zhang, NAUTRE, DOI https://doi.org/10.1038/s41586-018-0694-x

2. Global characterization of T cells in non-small-cell lung cancer by single-cell sequencing.  Guo, XY (Guo, Xinyi); Zhang, YY (Zhang, Yuanyuan); Zheng, LT (Zheng, Liangtao); Zheng, CH (Zheng, Chunhong); Song, JT (Song, Jintao); Zhang, QM (Zhang, Qiming); Kang, BX (Kang, Boxi); Liu, ZZR (Liu, Zhouzerui); Jin, L (Jin, Liang); Xing, R (Xing, Rui); Gao, RR (Gao, Ranran); Zhang, L (Zhang, Lei); Dong, MH (Dong, Minghui); Hu, XD (Hu, Xueda); Ren, XW (Ren, Xianwen); Kirchhoff, D (Kirchhoff, Dennis); Roider, HG (Roider, Helge Gottfried); Yan, TS (Yan, Tiansheng); Zhang, ZM (Zhang, Zemin).  NATURE MEDICINE. 2018 24(7) 1628-1628.  DOI: 10.1038/s41591-018-0167-7

3. A20/TNFAIP3 Regulates the DNA Damage Response and Mediates Tumor Cell Resistance to DNA-Damaging Therapy. Yang, CZ (Yang, Chuanzhen); Zang, WC (Zang, Weicheng); Tang, ZF (Tang, Zefang); Ji, YP (Ji, Yapeng); Xu, RD (Xu, Ruidan); Yang, YF (Yang, Yongfeng); Luo, AP (Luo, Aiping); Hu, B (Hu, Bin); Zhang, ZM (Zhang, Zemin); Liu, ZH (Liu, Zhihua); Zheng, XF (Zheng, Xiaofeng).  CANCER RESEARCH. 2018 78(4) 1069-1082.  DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-17-2143

赵新生组:

1. Single-Molecule Detection Reveals Different Roles of Skp and SurA as Chaperones.  Li, G (Li, Geng); He, CH (He, Chenhui); Bu, PM (Bu, Penman); Bi, HM (Bi, Huimin); Pan, SC (Pan, Sichen); Sun, RH (Sun, Ronghua); Zhao, XS (Zhao, Xin Sheng).  ACS CHEMICAL BIOLOGY.  2018  13(4)1082-1089. DOI: 10.1021/acschembio.8b00097


更多